Skövde Paradorkester & Drillflickor

Här kommer vi presentera Paradorkestern och dess medlemmar.

Om skribenten