Paradföreningen

Vid Skövde Paradförenings årsmöte
2016-10-24 valdes ny styrelse:

Anna Holmgren (ordf)
Carina Granlund (sekreterare)
Johanna Tallbacka (ledamot)
Thomas Blom (ledamot)
Jeanette Hansson (ledamot)
Vakant
Ewa Evaldsson (suppleant)
Åse Frisk (suppleant)

Revisorer:
Jerker Evaldsson (revisor)
Virpi Westin (suppleant)

Valberedning:
Ulrika Tjäder (sammankallande)
Torgny Gustafson

Om skribenten