Handlingar till årsmöte 19 oktober 2015

Förslag till arbetsplan och budget 2015-2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Årsmöte föredragningslista 2015About Virpi