Bli medlem

Bli medlem i Paradföreningen och bidra till att Skövde Paradorkester och Drillflickor kan fortsätta sin verksamhet.

För läsåret 2015/2016 är medlemsavgiften:

  • Enskild medlem: 100:-
  • Familjemedlemskap 200:-

För att bli medlem i Paradföreningen så betalar du in medlemsavgiften till vårt BankGiro 668-3270

Ange ditt namn och födelsedata ( 6 siffror) i meddelandefältet så att betalningen kan spåras till dig.
Skicka också ett mail till vår kassör Maria Bergsten bergsten.maria@gmail.com där du uppger namn, födelsedata, adress och e-postadress. Vid familjmedlemsskap anges samtliga familjemedlemmars namn och födelsedata.

Tack för ditt stöd!

Om skribenten